Articles by: BMVO_12092021_USER

Bureau MVO helpt NERA met communicatie over Energie Onderzoek

Recentelijk vernieuwde Bureau MVO de website van NERA – The Netherlands Energy Research Alliance. NERA wil de toegang tot informatie over energie onderzoek laagdrempelig maken, om zo de stakeholders te helpen bij het versnellen van de energietransitie. Bureau MVO bracht NERA in contact met ScienceFinder. ScienceFinder is een online zoekplatform […]

Read More

Bureau MVO verzorgt communicatie Open Monumentendag Zaanstad

Dit jaar was de 35e editie van de Open Monumentendag. De Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met lokale comités door het hele land. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het […]

Read More

Bureau MVO communication projects in the plastic industry: circular economy, recyclates and innovation.

This short video gives a glimpse of selected communication projects Bureau MVO has been involved in within the plastics sector. These projects revolve around innovative developments in the circular economy within the plastics industry. Like new technologies, innovation and a new approach of creating circular products.And ways to collect ideas […]

Read More

Bureau MVO wint aanbesteding Gemeente Almere i.v.m. TRANSFORM-CE Project.

Bureau MVO gaat voor een periode van 2,5 jaar onder meer communicatiemiddelen ontwikkelen voor het Interreg project TRANSFORM-CE in opdracht van de Gemeente Almere. Het TRANSFORM-CE-project heeft tot doel bedrijven te ondersteunen bij het adopteren van een circulaire economie door hen een alternatief te bieden voor nieuwe plastic grondstoffen. In […]

Read More

Tips en tricks voor duurzaamheidscommunicatie

Wat is duurzaamheidscommunicatie en hoe zet je het in? Hieronder enkele tips en tricks. Alles in de samenleving heeft te maken met communicatie. Bewoners, bedrijven, scholen, sportclubs, vrijwilligersorganisaties, overheden en vele anderen zijn nergens als zij niet kunnen communiceren. Gesprekken voeren, informatie geven, vragen stellen, antwoorden geven, producten of diensten […]

Read More

Tips voor thuiswerken tijdens de Coronacrisis

De mensen van Bureau MVO werken al vele jaren vanuit huis, onder meer om duurzamer te werken. Echter voor velen is (gedwongen) thuiswerken (al of niet met kinderen erbij) door de coronacrisis iets geheel nieuws. Daarom hierbij een aantal tips voor het thuiswerken:https://lnkd.in/ddwzebU Tips voor thuis bewegen en fit blijven:https://lnkd.in/dGBAyyB […]

Read More

De toekomst van de marketeer

Klimaatverandering, grondstoffen die op raken, leasen ipv kopen. De wereld zoals we die kennen, is flink aan het veranderen. We staan voor grote uitdagingen, maar gelukkig zijn er ook oplossingen voorhanden. Voor een systeemverandering is iedereen nodig, ook marketeers. Wat kun je als marketeer leren van circulaire merken groot maken […]

Read More

Fruitmotor Circulaire Fruitteelt

Samen met fruittelers in Rivierenland werkt de Fruitmotor aan een economie zonder afval en uitval. Ze verwaarden het zogenaamde industriefruit door dit in de regio te verwerken en de producten in coöperatief verband te verkopen. Dat levert innovatieve, eerlijke en lekkere streekproducten op, zoals onder meer de appelcider De Krenkelaar, […]

Read More

Festival Duurzame Mobiliteit

Workshop “Beleef de Social Design Experience” door SmartwayZ.NL De medewerkers van Bureau MVO en van GreenVideo.nl bezoeken regelmatig events op het gebied van duurzaamheid om nieuwe ontwikkelingen bij te houden en in beeld te brengen. Op het Festival Duurzame Mobiliteit op 1 oktober 2019 mochten wij filmen bij de Workshop […]

Read More

Video vriendenbijeenkomst Nudge

Bureau MVO produceerde de video van de vriendenbijeenkomst voor Nudge. Nudge is een bedrijf met een missie: zij willen blijvende gedragsveranderingen realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Dat doen ze door hen te betrekken bij projecten en campagnes die op prikkelende […]

Read More