Bedrijfsethiek en MVO Statement
Waar staan wij voor?
Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Maar waar kan MVO volgens ons nog meer voor staan?
MVO = Maatschappelijk Verbindend Organiseren
Niemand uitsluiten, maar mensen samenbrengen en gezamenlijke kennis gebruiken om verbeteringen te realiseren voor maatschappelijke vraagstukken.

MVO = Meervoudig Vernieuwend Ondernemen
Niet alleen, maar samen met anderen ondernemen waarbij de gezamenlijke inspanningen gericht zijn op het behalen van verbetering ten aanzien van Mens, Milieu en Maatschappij in samenhang met een gezond bedrijfsresultaat om deze progressie te kunnen voortzetten.

Bureau MVO doet ook aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Zo hebben wij in de afgelopen jaren diverse lokale en regionale maatschappelijke organisaties geholpen met vrijwilligerswerk, advies of het verbinden (aandragen van contacten), en wij gaan hier jaarlijks mee door, ook door zelf deze hulpbehoevende sociaal-maatschappelijke organisaties te benaderen.

Zo dragen wij zelf, naast ons advies op het gebied van MVO / CSR communicatie en het uitvoeren van duurzame acties en campagnes, als organisatie ook ons steentje bij.

Bedrijfsethiek: integriteit en solidariteit
Bedrijfsethiek is de basis van Bureau MVO. Bij ons bedrijf bestaat dit uit:

-integriteit bij al onze handelingen
-respect voor onze medewerkers, contacten, partners en het milieu
-advieshulp aan lokale en landelijke sociaal maatschappelijke initiatieven (3-4 acties per jaar)

Niet uitsluitend een perfecte dienstverlening zien wij als onze verantwoordelijkheid, maar ook de effecten daarvan op de maatschappij.
Wij willen niet alleen een bijdrage leveren aan een betere samenleving, maar ook zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften.

Bedrijfscultuur en gedragscode
In onze bedrijfscultuur staat integriteit hoog aangeschreven. Dit hebben we vertaald naar een gedragscode voor onze medewerkers. Onze gedragscode garandeert alle partijen waarmee we samenwerken respect en vertrouwen. Ethisch omgaan met mensen, integriteit en solidariteit zijn eveneens van groot belang.

Basisprincipes van onze bedrijfsethiek:

Maatschappij: wij ondernemen met een minimale negatieve impact op het milieu en een maximale positieve impact op de mens en de natuur.
Medewerkers: wij behandelen onze medewerkers eerlijk en met respect
Opdrachtgevers: tevredenheid van de opdrachtgever staat centraal in alles wat wij doen, daarbij staan transparantie en eerlijk zaken doen voorop
Strategische partners: wij streven ernaar om een betrouwbare partner te zijn. Wij verkopen en promoten onze diensten in overeenstemming met de wet-en regelgeving.
Wij verwachten ook van externe partijen waarmee wij samenwerken dat zij de wet naleven en ethisch zaken doen.

Ons streven is de meest gerespecteerde onderneming voor MVO matchmaking en communicatie in Nederland te zijn. Wij kunnen dit alleen waarmaken door het vertrouwen van en de samenwerking met:
-Opdrachtgevers
-Strategische partners
-Sociaal-maatschappelijke initiatieven
-Bedrijfsleven
-Overheid en semi-overheid
-De maatschappij

Met de gedragscode laten wij zien dat wij voldoen aan de verwachtingen van de partijen waarmee wij samenwerken. Ethisch handelen is onze basis. Wij respecteren de privacy van medewerkers, partners, en andere partijen.
Hierbij houden we ons aan alle toepasselijke wet-en regelgeving.

Hoe brengen wij MVO in de praktijk?
Naast onze doelstelling om een positief rendement en continuïteit te realiseren, investeren wij ook in mens en milieu.
Bewust van onze maatschappelijk verantwoorde rol komen de volgende zaken die Bureau MVO in de praktijk toepast:

-Wij staan open voor verschillende vormen van samenwerking en partnerschappen.

-Wij zetten onze kennis op het gebied van communicatie en marketing geregeld in voor maatschappelijke initiatieven.

-Wij leggen graag verbindingen tussen partijen die sterker zijn en partijen die steun kunnen gebruiken.

-Wij leveren een bijdrage aan de sociaal-maatschappelijk behoeften en leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.

-Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

-Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en zelfs op termijn naar klimaatneutraal ondernemen. Dit doen wij onder meer door thuiswerken en o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en woon-werkverkeer en klantbezoek tot een minimum te beperken, en daarbij slimme vervoerskeuzes te maken, zoals fietsen, openbaar vervoer of carpooling.

-Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.

-Zo mogelijk creëren wij kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

-Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.

-Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.

-Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met onze stakeholders in overleg te treden.

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.