Bureau MVO gaat voor een periode van 2,5 jaar onder meer communicatiemiddelen ontwikkelen voor
het Interreg project TRANSFORM-CE in opdracht van de Gemeente Almere.

Het TRANSFORM-CE-project heeft tot doel bedrijven te ondersteunen bij het adopteren van een circulaire economie door hen een alternatief te bieden voor nieuwe plastic grondstoffen. In plaats daarvan kunnen bedrijven gerecycled plastic gebruiken door twee proeffabrieken in Almere, Nederland en Chester, Verenigd Koninkrijk, en nieuwe producten maken. De fabrieken zullen een oplossing bieden voor het efficiënte gebruik van materiële hulpbronnen en de hoeveelheid materiaal die wordt teruggewonnen, hergebruikt, gerecycled en van de stortplaats wordt afgeleid, vergroten. Met behulp van twee verschillende innovatieve technologieën – intrusion extrusion molding (IEM) en additive manufacturing (AM) – wordt plastic afval voor eenmalig gebruik weer omgezet in onbewerkt plastic, ook wel grondstof genoemd, om alles te worden, van tafels, stoelen, constructiemateriaal en ander materiaal, nieuwe waardevolle producten.

Er zullen waardevolle nieuwe producten worden gemaakt van plastic voor eenmalig gebruik dat bestemd is om te worden gestort. De focus van dit project is om alle soorten plastic voor eenmalig gebruik, van gemeentelijk en commercieel afval, aan te pakken tot waardevolle nieuwe producten, met een geschatte afleiding van 2580 ton plastic over drie jaar, wat een geschatte CO2-reductie van 2,8 duizend ton oplevert. Project TRANSFORM-CE heeft niet alleen tot doel om duizenden tonnen afval van stortplaatsen in Noordwest-Europa af te voeren, maar ook om nieuwe economische vraag te creëren naar de opname van gerecyclede plastic materialen door bedrijven, zowel lokaal als daarbuiten.

Het project geeft vaart aan de ontwikkeling van een EU-routekaart naar een circulaire economie voor SUP-afval. Door schaalbaarheid van technologie te bieden, zal TRANSFORM-CE bedrijfsmodellen voor de circulaire economie (CE) ontwikkelen en demonstreren en nieuwe secundaire materiaalmarkten in Noordwest-Europa stimuleren voor herproductie, waarmee wordt aangetoond dat huishoudelijk afvalplastic kan worden hergebruikt en geherwaardeerd.

Bureau MVO heeft veel ervaring opgebouwd in de communicatie rond circulaire projecten en producten, onder meer door onze werkzaamheden voor diverse partijen in de kunststofsector. Naast de communicatie actibviteiten kunnen wij daarom veel extra waarde toevoegen door het verbinden van partijen, kennisdeling, het vergroten van de zichtbaarheid bij (nieuwe) stakeholders en meer. Wij zien dan ook uit naar een succesvolle internationale samenwerking met de Gemeente Almere en de diverse partners!

Comments are closed.