De projecten van Bureau MVO hebben vaak als doel het bewustzijn te vergroten, en zorgen voor gedragsverandering, activatie en participatie.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Recente ontwikkelingen zoals de coronacrisis, de klimaatcrisis, de circulaire economie en de energietransitie vragen meer dan ooit om gedragsverandering.

Voor gedragsverandering is bewustwording, activatie en participatie nodig. Maar.. hoe krijg je jouw doelgroep in beweging? Hoe zet je ze aan tot het gewenste gedrag?

Voor gedragsverandering is het belangrijk mensen niet alleen bewust te maken, maar ze ook te activeren.
Om mensen te helpen om de juiste keuze te maken, en dit ook blijvend te doen, moet je weten welke twijfels en praktische bezwaren dit in de weg staan.

Eenmalig verleiden voldoet hierbij niet. Een lange-termijn strategie is hierbij van het grootste belang. De mensen bij Bureau MVO weten dit en wij passen de juiste aanpak toe bij onze duurzame communicatieprojecten om mensen na activatie ook aan te zetten tot participatie.

Communicatie ondersteunt hierbij door in te spelen op de voor de doelgroep relevante informatiebehoefte. Check onze projecten hier: https://www.bureaumvo.nl/projecten-portfolio/


ENGLISH:
The projects of Bureau MVO often aim to increase awareness and trigger behavioral change, activation and participation.

When you do what you did, you get what you got. More than ever, recent developments such as the corona crisis, the climate crisis, the circular economy and the energy transition require behavioral change.

Behavioral change requires awareness, activation and participation. But … how do you get your target group moving?

How do you incite them to the desired behavior? To trigger behavioral change it is important not only to make people aware, but also to activate them. In order to help people make the right choice, and to do so permanently, you need to know which doubts and practical objections stand in the way.

A long-term strategy is of the utmost importance here. The people at Bureau MVO know this and we apply the right approach to our sustainable communication projects to encourage people to participate after activation.

Communication supports this by directly responding to the information need that is relevant to the target group.

View our project portfolio https://www.bureaumvo.nl/projecten-portfolio/ for examples of our cases.

Comments are closed.