Recentelijk vernieuwde Bureau MVO de website van NERA – The Netherlands Energy Research Alliance.

NERA wil de toegang tot informatie over energie onderzoek laagdrempelig maken, om zo de stakeholders te helpen bij het versnellen van de energietransitie. Bureau MVO bracht NERA in contact met ScienceFinder. ScienceFinder is een online zoekplatform waar je de juiste experts kunt vinden bij jouw kennisvraag. Door het verder ontsluiten van deze informatie wordt een bijdrage geleverd aan de verspreiding van wetenschappelijke kennis ten behoeve van de energietransitie. Bekijk de video over de samenwerking hier:

Comments are closed.