Wat is duurzaamheidscommunicatie en hoe zet je het in? Hieronder enkele tips en tricks.

Alles in de samenleving heeft te maken met communicatie. Bewoners, bedrijven, scholen, sportclubs, vrijwilligersorganisaties, overheden en vele anderen zijn nergens als zij niet kunnen communiceren. Gesprekken voeren, informatie geven, vragen stellen, antwoorden geven, producten of diensten verkopen. Al deze elementen hangen samen met communicatie.

Binnen de overheidssector wint duurzaamheidscommunicatie steeds meer aan terrein. Dit is ook niet zo verwonderlijk, aangezien dit samenhangt met duurzame thema’s die impact hebben op de samenleving. Denk bijvoorbeeld maar aan de opgave van de energietransitie.

Duurzaamheidscommunicatie bevordert de duurzame samenleving, en heeft als doel om
stakeholders hierbij te betrekken.

Kernwoorden zijn: bewustwording creëren, gedragsverandering stimuleren, draagvlak verkrijgen en een positief imago / beeldvorming voor de gemeente of ander orgaan te realiseren.

Bureau MVO werkt al jaren voor overheden op het vlak van duurzaamheidscommunicatie. In een serie van blogs delen wij onze ervaring en geven tips.

Tips voor duurzaamheidscommunicatie
Hieronder geven we tips om te beginnen met duurzaamheidscommunicatie of de huidige communicatie rondom duurzame thema’s te optimaliseren. De tips kunnen gezien worden als een goede basis.
Het is geen rocket science, met logica en een pragmatische aanpak kunnen er mooie stappen gezet worden. Dit zijn de tips:

Urgentie en noodzaak duiden
Laat de samenleving weten wat er aan de hand is. Wees transparant en integer in je communicatie. Het waarom als startpunt. Laat weten wat de uitdagingen zijn, en wat er goed gaat en wat nog beter kan.

Goed voorbeeld, doet goed volgen
Geef zelf het goede voorbeeld: publieke perceptie van een organisatie wordt voor 90% gevormd door wat een organisatie doet en voor 10% door wat een organisatie zegt dat ze aan het doen is. Het is van belang om intern én extern te communiceren over de wijze waarop er aan duurzame thema’s wordt gewerkt.

Benadruk ook het persoonlijk belang: what is in it for me? Laat niet alleen het belang voor de samenleving of het milieu zien, maar benadruk in de externe communicatie ook het persoonlijk voordeel voor de bewoner/ondernemer.

Betrek de stakeholders en deel de ervaringen
Laat de stakeholders (doelgroepen) ervaringen delen; zowel positieve als negatieve. Maar hou de focus op positieve ervaringen. En bedenk met elkaar een plan van aanpak.

Bij het betrekken van de stakeholders wordt ook de informatiebehoefte in kaart gebracht, en tegelijkertijd levert dit concrete voorstellen/ideeën op. Co-creatie met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen levert veel op.

Storytellers en ambassadeurs
Goede verhalen zijn nodig om duurzaamheidsdoelen te halen. Storytelling wordt ingezet om mensen te informeren, te inspireren en interactie te verkrijgen. Het vertellen van verhalen inspireert mensen en spreekt tot de verbeelding. Ze herkennen zich in het verhaal en voelen zich betrokken. Een verhaal verbindt mensen en zorgt voor beleving, zowel emotioneel als rationeel. Het doel is om inspirerende voorbeelden te geven, en tegelijkertijd storytellers te creëren. Middelen om dit te doen zijn onder meer: video testimonials, e-magazine, nieuwsbrief, facebook, vlog/blog.

Maak een communicatiestrategie en -plan
De kern van de communicatiestrategie is het zichtbaar maken van duurzame daden. Door te laten zien wat er al gebeurt in de regio/stad op het gebied van duurzaamheid, wordt er niet alleen een stukje bewustwording gecreëerd, maar worden anderen ook geïnspireerd tot (meer) duurzaam gedrag.

De mogelijkheden zijn eindeloos. De keuze wordt gemaakt door de doelgroep: waar zijn zij actief? Een belangrijk onderdeel is ook de communicatie te integreren in je reguliere eigen media. Dit kan in het communicatieplan gegoten worden.

Maak duurzame onderwerpen visueel
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In een korte, maar krachtige video (2 minuten) wordt de essentie van het duurzame thema duidelijk. De video roept op, om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Aansprekende voorbeelden uit de gemeente zelf worden getoond, inclusief storytellers aan het woord. De video wordt naast de website ook via andere kanalen ingezet.

Heb je ondersteuning nodig of wil je gewoon eens verder praten hierover?
Bel Miranda van Oostrom, communicatiespecialist op 06 4143 2866 of stuur ons een bericht.

Comments are closed.