Het COB (Centrum Ondergronds Bouwen) is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Op 6 november 2019 organiseerde het COB de Duurzaamheidsdag, een dag om duurzaamheid en innovatie een impuls te geven binnen de tunnelsector, mensen te inspireren, samen te brengen, kennis te delen en het netwerk in beweging te zetten.

Bureau MVO werd door het COB ingeschakeld om extra promotie voor het event te bewerkstelligen en
om mensen binnen ons netwerk tot bezoek aan het event te bewegen, teneinde een divers bezoeksprofiel te verkrijgen.