Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam, Merk Fryslan en Marketing Groningen hebben, in 2018, van het Waddenfonds en de drie Waddenkustprovincies de opdracht gekregen om het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee de komende zes jaren te vermarkten. Enerzijds om duurzaam toerisme te stimuleren, anderzijds ook om met dit project de leefbaarheid van de inwoners en ondernemers in de Waddenregio te vergroten. Er wordt mede door Holland Boven Amsterdam gewerkt aan een stevige, geïntegreerde en overkoepelende marketing die nodig is om de economische kansen te verzilveren. Het programma bestaat uit verschillende verhaallijnen die de uitzonderlijke waarden, projecten en toeristisch aanbod wadden breed met elkaar verbinden en goed vermarktbaar maken. Met het oog hierop worden de verhalen via routes toegankelijk gemaakt voor bezoekers.
De Kop van Noord-Holland en Hollands Kroon worden hier actief in mee genomen. Dit betekent dat de komende jaar veel promotie voor het Waddengebied en daar liggen voor gemeente Hollands Kroon enorme kansen. Het doel is om gemeente Hollands Kroon toeristisch op de kaart te zetten, en meer bezoek en bestedingen te genereren. Bureau MVO voert de activiteiten namens de gemeente Hollands Kroon uit.

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon