Bureau MVO werkt al een aantal jaren samen met De Groene Grachten, in het kader van een programma
voor het verduurzamen van monumenten.

De regio Zaanstreek-Waterland kenmerkt zich door een groot aantal prachtige monumenten. Op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie is er juist voor deze monumenten nog een grote slag te slaan. Daarom werken 14 partijen samen in dit unieke project, waarin de verduurzaming van monumentale panden centraal staat in de gemeentes Edam, Volendam, Waterland, Purmerend, Beemster en Zaanstad.

Bureau MVO is communicatiepartner in dit project. Onze werkzaamheden pmvatten onder meer het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor bewoners, ontwikkelen van communicatietoolkits voor gemeenten, advies op het gebied van strategie en proces, bedenken en uitvoeren van campagnes en het produceren van inspiratievideo’s.

Opdrachtgever: De Groene Grachten is een initiatief van Wubbo Ockels en zet zich in het hele land in voor duurzame, historische panden.