De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning. Per 1 januari 2015 is de Wmo gewijzigd. Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. Dat houdt in dat de Wmo per gemeente iets kan verschillen. Om meer uitleg te geven over de Wmo heeft gemeente Alkmaar Bureau MVO opdracht gegeven een uitleganimatievideo te maken.

Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Bureau MVO werkt voor de gemeente Alkmaar op het gebied van communicatie gericht op burgers, bedrijven en bezoekers.