Slimmere Zorg / Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar is initiatiefnemer van het (online) platform Slimmere Zorg. De nieuwe Wmo vraagt om een slimme organisatie van de zorg én om nieuwe samenwerkingsverbanden. Vandaag de dag kunnen veel vragen niet door organisaties en gemeenten afzonderlijk worden opgelost. Om tot een goed resultaat te komen moet er samengewerkt worden. Met SlimmereZorg zet gemeente Alkmaar deze beweging in gang. Samen met partijen uit het veld en afnemers van zorg worden concrete stappen gezet richting slimmere zorg. Thema’s zijn: Langer zelfstandig thuis wonen,Mantelzorg en Dagbesteding.

Binnen dit platform is een Start-Up Netwerk gelanceerd om innovaties binnen de zorg te stimuleren. Het Slimste Huis is onderdeel van het programma. Het Slimste Huis Alkmaar is een plek om kennis te maken met de woonmogelijkheden van nu. Domotica is daarbij een sleutelwoord.

Bureau MVO adviseert over de strategie en content. Daarbij voeren we het communicatietraject uit.